FAQ

  • Q: Koliko traje izrada fiksnog protetskog rada?
  • A: Ovisno o odabranom protokolu.
  • Q: Treba li pacijent dolaziti u laboratorij?
  • A: Da ako se radi individualni rad, ne ako se radi „simple“ rad.
  • Q: Kako je s dostavom radova?
  • A: Dostavu otisaka organizira ordinacija a dostavu međufaza i gotovog rada laboratorij.
  • Q: Dolazi li tehničar u ordinaciju na probu metala i određivanje boje?
  • A: Ne, postoji protokol određen izabranom vrstom rada i nema potrebe da tehničar dolazi u ordinaciju.

Ukoliko niste pronašli tražene odgovore kontaktirajte nas

Blog